Дідковський С.В.

Когнітивно-рефлексивні принципи спілкування в організації засобів переговорної діяльності та вирішенні конфліктів

Зміст

Сенс і призначення рефлексивно-когнітивного підходу до організації та ведення переговорної діяльності.

Система рефлексивно-когнітивних принципів.

1. Принцип проблематизації.

2. Принцип розвитку когнітивних схем.

3. Принцип синтезу знань.

4. Принцип програмування.

5. Принцип рефлексії.

6. Принцип категоріальної організації спілкування.

Висновки.

Література.

//

Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування. Заключний науковий звіт. Архів ІСПП НАПН України. - 39с.