Конференции

Список конференций, круглых столов и съездов, на которых проводилась апробация результатов исследований и разработок по теме "Рефлексивные диалоги"


2020

15 травня 2020 XVІ Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми екологічної психології Соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Київ

Тези.

15 травня - 15 червня 2020 VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Київ

Тези.

13-14 березня 2020V Міжнародна науково-практична конференція з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ

Доповідь. Тези

2019

27.декабря 2019Диалоги памяти А.П. Зинченко. №4
Киевский лицей бизнеса
Киев

Участие в обсуждении

25 вересня 2019Всеукраїнськийо науково-практичний семінар «Благополуччя особистості як мета психологічних і соціальних практик».
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Київ

Доповідь. Тези

21.10. 2019ІІІ Международная научно-практическая конференция «Психология сознания: теория и практика научных исследований»
Национальный авиационный университет
Киев

Тезисы

16.04.2019Неделя психологии 2019. Круглый стол "Благополучие vs Благополучие среды: антиномия современного способа жизни"
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Киев

Тезисы. Участие в обсуждении

30.01.2019. 20 лет СПТ.
КАППП
Киев

Выступление

2018

07.06.2018.Научно-практический семинар "Методологические проблемы современных психологических практик"
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Киев

Доклад «Схема психологического консультирования в СМД-подходе» 

18 – 19 травня 2018 14 Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище особистості у психологічному вимірі»
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Київ

Доклад «Работа с ограничивающими убеждениями в СМД-подходе»

15-16.02.2018. IV Міжнародна науково-практична конференція з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ

Тези.  Майстер клас «Проектування ОДГ»

2017

27.12.2017Чтения памяти А.П. Зинченко. №2
Киевский лицей бизнеса «Легос»
Киев

Участие в обсуждении

10 - 31 травня 2017V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Київ

Тези. Доповідь.  

2016

07-08.06.2016. Перша Експозиція Futuro. Vision на тему: «Майбутнє України у Глобальному контексті»
НСК «Олімпійський». Комерційний Хол.
Київ

Участь у обговоренні

2015

20-21 лютого 2015 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ

Тези. Участь в обговоренні

2014

05-06 листопада 2014VII Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави»
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
Київ

Виступ на круглому столі «Соціальний діалог у вимірах сучасності». 

28 лютого – 1 березня 2014 року. ІІ Міжнародна наукова конференція "Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти"
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ

Майстер-клас «Категоріальна форма організації розвиваючих діалогів» 

23.02. 2014. Интернет конференция «XX Чтения памяти Г.П. Щедровицкого»
Научный фонд им.Г.П.Щедровицкого.

Участие в обсуждении

2013

19.06.2013Круглий стіл «Технології виборчих компаній у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
Київ

Обговорення

20 травня 2013Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Віртуальний розвиваючий простір: психологічні проблеми»
Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Лабораторія нових інформаційних технологій
Київ

Тези

03 квітня 2013Семінар по медіа-освіті
Національна академія педагогічних наук України
Київ
Обговорення
12-13 березня 2013Звітня наукова конференція
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Київ
Обговорення
01-02 березня 2013Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти»
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Київ
Майстер-клас «Діяльний підхід до вирішення соціально-психологічних конфліктів»

2012

5 листопада 2012Круглий стіл «Віртуальна реальність та проектування»
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України
Київ
Доповідь «Проблема проектування в методології миследіяльності»
01 червня 2012Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Методологія ММК та особливості методологічного мислення»
Науковий фонд «Інститут розвитку ім.Г.П. Щедровицького»
Москва
Обговорення
28 травня 2012Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми».
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Лабораторія нових інформаційних технологій навчання
Київ
Обговорення
11-12 травня 2012VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології»
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Київ
Доповідь «Поняття знання в когнітивній психології спілкування»

2011

01-03 листопада 2011Всеукраїнська наукова конференція «Людина в сучасному світі: психологічна допомога та супровід»
Луганськ
Доповідь «Системна модель трансляції навчального змісту в ОД-грі з підготовки конфліктологів»
10 – 12 червня 2011ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Рефлексивні процеси та управління в економіці»
Херсон
Доповідь «Понятійний зміст підготовки рефлексивних управляючих»
14-15 лютого 2011Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп»
Інститут соціальної та політичної психології АПН України
Київ
Доповідь «Управління малою групою в організаційно-діяльністній грі»

2010

18–20 жовтня 2010Перший усеукраїнській конгрес із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи»
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Київ
Обговорення
18 травня 2010Маркетинг-кафе «Цифри в маркетингу: обмін досвід»
Міжнародний інститут менеджменту
Київ
Майстер-клас «Рефлексивний маркетинг»
18 травня 2010Круглий стіл «Конструювання та проведення комунікативних тренінгів»
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Київ
Доповідь «СМД-підхід до розробки програм навчальних тренінгів»
13-14 травня 2010VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології»
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Київ
Обговорення

2009

25 квітня 2009Інтернет-конференція «Актуальні проблеми когнітивної психології спілкування»
Інститут соціальної та політичної психології АПН України
Київ
Доклад «Поняття про розуміння»

2007

15-16 травня 2007Науково-практична конференція «Нові технології навчання: психологічні аспекти»
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Київ
Доповідь «Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування»
15 марта 2007II Международная практическая конференция «Мотивация персонала»
Киев
Доклад «Организационно-деятельностная игра, как средство развития персонала»
14 марта 2007Форум химических предприятий Украины
Киев, Пуща-Озерная
Доклад «Организационно-деятельностный подход к разработке стратегических программ»

2006

18 травня 2006Науково-практичний семінар «Небезпеки психосоціального простору, як національна проблема»
Інститут соціальної та політичної психології АПН України
Київ
Доповідь «Використання організаційно-діяльнісної гри для створення сприятливих умов розвитку молоді»

2005

20 жовтня 2005II Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології»
Київський юридичний інститут МВС
Київ

Доповідь «Игрова форма підготовки керівників навчальних ОДІ»

20-22 травня 2005Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика допомоги особистості в психологічному консультуванні та психотерапії»
Київський міський педагогічний інститут імені Б.Д.Грінченко
Київ
Майстер-клас «Системо-миследіяльний підхід до соціально-психологічного консультування»
12-14 травня 2005Міжнародна конференція «Екологічна психологія»
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Київ
Доповідь «Технологія формування усвідомленої середовищної поведінки у навчальній грі»

2004

27-28 травня 2004Міжнародна конференція «Екологічна психологія»
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Київ
Доповідь «Досвід конструювання моделі середовищного проектування»
27-28 травня 2004Міжнародна конференція «Профілактика психологічного насильства, маніпуляції свідомістю та развиток критичного мислення в молодіжному середовищі»
Академія педагогічних наук України
Київ
Доповідь «Розвиток аксиологічного проектування, як засіб виходу із деструктивних культів»

2003

22 листопада 2003Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології»
Київський інституті внутрішніх справ
Київ
Доповідь «Схема акту трансляції навчального змісту у тренінгу соціальних працівників»
3-4 квітня 2003ІІ Міжвузівська науково - практична конференція «Магістратура: навчальна та наукова робота»
Київський міжнародний університет
Київ
Доповідь «Ігрова форма навчання рефлексивному проектуванню»

2002

30-31 травня 2002Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку»
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Київ
Доповідь «Структура рефлексивного соціально-психологічного проектування»

2001

29 августа 2001І Всеукраинская конференция дистрибьюторов «Тяньши» «Мой бизнес в реальном мире»
Корпорация Тяньши
Киев
Доклад «СМД-поход к регулированию состояний в работе дистрибьютора»
24-26 квітня 2001ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави»
Київський інститут культури
Київ
Доповідь «Програма тренінгу з оргуправлінського консультування»
20 - 21 квітня 2001Всеукраїнська науково – практична конференція «Особливості підготовки соціальних працівників у період становлення української держави”
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Київ
Доповідь «Проектування учбових ігор по підготовці консультантів»

2000

11-15 листопада 2000Міжнародна спеціалізована виставка та конференція «Управління підприємством 2000: Методи, технології, рішення»
Київ
Доповідь «Технологія оргконсультування»

1999

3-4 грудня 1999ІІ Національна конференція "Сітьовий маркетинг на порозі ХХІ ст"
Київ

Доповідь «Системо–миследіяльний підхід до підготовки дістріб”юторів»

1998

23-26 июня 1998VІІ Международная научная конференция «Язык и культура»
Киевский национальный университет имени Т. Шевченко
Киев
Доклад «Прикладная герменевтика»

1993

23-27 июля 1993І Международная научная конференция «Язык и культура»
Киевский национальный университет имени Т. Шевченко
Киев
Доклад «Проблема непонимания в практике консультирования»

1991

22-26 апреля 1991Совещание «Проблемы психологии, как практической науки и перспективы прикладных психологических исследований»
Комитет по ОДИ играм и СМД методологии СНИО СССР
Киев
31 января-3 февраля 1991Третий всесоюзный съезд методологов «Мыследеятельность и сознание»
Комитет по ОДИ-играм и СМД методологии СНИО СССР
Киев

1990

30 сентября-4 октября 1990Всесоюзное совещание «Десять лет ОДИ»
Комитет по ОДИ-играм и СМД методологии СНИО СССР
Екатерингбург
27-29 сентября 1990Совещание «Перспективы и программы развития прикладной психологи»
Комитет по ОДИ-играм и СМД методологии СНИО СССР
Киев
11-14 января 1990Второй всесоюзный съезд методологов «Программы исследования схемы мыследеятельности (МД) и использования ее, как несущей категориальное содержание в исследованиях различных систем МД»
Киев

1989

01-04 октября 1989Совещание «Перспективы и программы развития методологических исследований в сфере архитектуры и градостроительства»
Институт КиевНИИТАГ
Киев
12-15 июня 1989Конференция «Методология инженерной деятельности»
Союз научных и инженерных обществ СССР
Обнинск
06-11 января 1989Первый съезд методологов «Перспективы развития системо-мыследеятельностной методо логии и игрового движения»
Киев

1988

9-10 декабря 1988Совещание «Герменевтика»
Союз научных и инженерных обществ СССР
Обнинск
10-15 марта 1988Совещание «Перспективы развития северных городов»
Совет молодых архитекторов Союза архитекторов СССР
Санкт-Петербург