Дідковський С.В.

Принципи розробки навчальної організаційно-діяльнісної гри за темою «Вирішення конфліктних ситуацій засобами когнітивного спілкування»

Зміст

Вступ.

1. Теоретико-методологічний аналіз принципів та форм організації навчання когнітивному спілкуванню з вирішення конфліктних та кризових ситуацій.

2. Принципи розробки системної моделі гри з навчання когнітивному спілкуванню.

3. Модель ОД гри, як форми навчання когнітивному спілкуванню при вирішенні конфліктних та кризових ситуацій

4. Програма ОД гри з навчання когнітивному спілкуванню при вирішенні конфліктних та кризових ситуацій

Висновки та рекомендації.

//

Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування. Науковий звіт №3. Архів ІСПП НАПН України. 2011. - 54с