Розробка моделі управління процесами когнітивно-рефлексивного спілкування при вирішенні конфліктних та кризових ситуацій

Зміст

Основні положення дослідження 2009 року.

Завдання дослідження 2010 року

1. Теоретико-методологічний аналіз існуючих моделей когнітивно-рефлексивного спілкування при вирішенні конфліктних та кризових ситуацій.

2. Вимоги до розробки системної моделі управління процесами когнітивно-рефлексивного спілкування.

3. Модель управління процесами когнітивно-рефлексивного спілкування при вирішенні конфліктних та кризових ситуацій

4. Методика організації рефлексивно-когнітивного спілкування у процесі розробки проектів вирішення конфліктних ситуацій.

Висновки.

//

Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування. Науковий звіт №3. Архів ІСПП АПН України. 2010. - 66с.