Дідковський С.В.

Розробка методологічних та методичних засад вирішення конфліктних та кризових ситуацій засобами когнітивно-рефлексивних моделей спілкування

Зміст

Вступ.

1. Місце та призначення конфліктології в соціальній інженерії.

2. Проектний підхід до управління конфліктами.

3. Методологія дослідження проектної діяльності.

3.1. Етапи розвитку методології проектування.

3.2. Теоретико-діяльнісна парадигма дослідження проектування.

3.3. Організаційно-діяльнісний метод дослідження проектування.

4. Методологічні концепції організації проектування, що визначають напрямки розробки когнітивно-рефлексивних моделей проектного спілкування.

Висновки.

//

 Науковий звіт. Архів ІСПП АПН України. 2009. - 57с.