Дідковський С.В. (упорядник)

Навчально-методичні матеріали до модулю «Навчальні організаційно-діяльністні ігри» програми курсу «Теорія та практика соціально-психологічного тренінгу»

Зміст

Вступ

1. Історія створення навчальних організаційно-діяльністних ігор

2. Метод розробки навчальних організаційно-діяльністних ігор

3. Поняття про навчальну організаційно-діяльністну гру

4. Конструювання навчального змісту гри

5. Розробка форми гри

6. Процес становлення керівника навчальної гри

Висновки

Додатки

Література

//

К: КНУ ім. Т.Шевченка. - 2004. - 42с.